Alla Nyheter På Ett Ställe

Vill du veta allt som händer i Sverige? Du har kommit till adressen! Vi är de första som vet om allt!

I Sverige höjer pensionsåldern

Pensionsåldern börjar stiga från nästa år.
Förändringar kommer att införas gradvis, vart tredje år, med början 2020.
Nu kan du börja få tjänsten pension (beroende på tjänstens längd och tidigare lön) från det ögonblick då en person fyller 61 år. Från och med nästa år kommer det att vara nödvändigt att vänta till 62 års ålder.
Samtidigt ökar den övre pensionsgränsen: om du nu kan arbeta, om så önskas och beroende på arbetsgivaren, upp till 67 år, kommer det från nästa år att få arbeta fram till 68 års ålder.
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, leder arbetsgruppen som utvecklade förslagen. I en intervju med Ekot-nyhetsrummet på Swedish Radio sa hon att "personen bestämmer när han vill gå i pension, vi behöver flexibilitet." Lägg till att "de flesta förstår att på grund av att vi lever längre och pensioner borde vara tillräckligt under lång tid, bör pensionsåldern öka."


Alzheimer kan försvinna

Den svenska forskaren från Uppsala universitet Lars Lannfelt / Lars Lannfelt fick ett stort pris för sitt forskningsarbete inom området studier av Alzheimers sjukdom (eller senil demens) till ett belopp av 2,5 miljoner kronor från Stiftelsen för kampen mot denna sjukdom - Alzheimerfondens stora forskningspris.
En forskare vid Uppsala universitet har hittat en antikropp som tros vara användbar i ett läkemedel som hämmar utvecklingen av denna neurodegenerativa sjukdom, d.v.s. Alzheimers sjukdom. Tester i vilka denna antikropp användes gav goda resultat. Enligt forskaren finns det hopp om att stoppa utvecklingen av sjukdomen.

Det finns inte tillräckligt med platser på sjukhus

Antalet bäddar på svenska sjukhus är det lägsta bland de utvecklade länderna i OECD / OECD, enligt Socialbyråns rapport / Socialstyrelsen. Uppenbarligen kommer denna nedåtgående trend att fortsätta. Under perioden 2006 till 2017 minskade antalet bäddar från 2,9 till 2,2 per tusen invånare i landet. I den södra provinsen Skåne är siffran ännu lägre: 2,17 per tusen invånare.
1994 hade Sverige 5,2 bäddar / vårdplatser per tusen invånare.
Minskningen i antalet platser på sjukhus kan förklaras som medicinska erövringar som gör att patienter kan utskrivas snabbare och därför organiserar sjukvården mer rationellt. En annan anledning, enligt Patrik Hidefjäll, analytiker på Socialstyrelsen, är bristen på medicinsk personal, särskilt sjuksköterskor, vilket har varit särskilt märkbart under de senaste 5-6 åren.